Slika grada u Americi

Esta program (esta viza)

Ako ste državljanin bilo koje zemlje koja spada pod Visa Waiver Program američke vlade, nije neophodno da aplicirate za vizu u ambasadi SAD-a. Posetioci koji putuju pod Visa Waiver Programom moraju se prijaviti za ovlašćenje za putovanje pre njihovog odlaska u Sjedinjene Države, odnosno popuniti ESTA aplikaciju.

ESTA označava "Elektronski sistem za autorizaciju putovanja", i to je sistem za prijavljivanje na mreži koji je razvila vlada Sjedinjenih Američkih Država kako bi izvršila preliminarnu proveru putnika pre nego što im se odobri ulazak u Sjedinjene Države.

IDEAS vrši uslužno popunjuavanje ESTA formulara za Vas, prati status Vaše aplikacije i šalje Vam potvrdu o odobravanju Vašeg putovanja.

Za kompletnu listu zemalja možete posetiti ovaj link.

Naknade

  • Naknade Esta aplikacija 14 usd
  • Naknada agencija 1500 rsd