Slika grada u Americi

Šta je važno za apliciranje za US vizu?

Imate rođake ili prijatelje u Americi? Želite da odete turistički, vidite Ameriku, odgledate NBA utakmicu? Firma Vas šalje na usavršavanje ili ste dobili stipendiju za studiranje? Amerika je divna zemlja i verujemo da ćete se super provesti, koji god da je razlog Vašeg putovanja. Međutim, da bi ste sve to ostvarili potrebna Vam je viza.

Procedura apliciranja za američku vizu nije previše komplikovana, ali zahteva par koraka, pravilno kompletiranih, da bi sam proces bio što manje stresan i na kraju uspešan.

Pre nego što krenemo sa detaljnom procedurom, valjalo bi imati na umu dve specifičnosti apliciranja za američku vizu:

 • Po američkom zakonu,svako ko aplicira za vizu se može smatrati potencijalnim ilegalcem/ imigrantom, dok ne dokaže suprotno pred konzulom. Iako prilično slobodna interpretacija, ovo pokazuje suštinu samog procesa. Nemojte se obeshrabriti, koliko god strašno zvučalo postoje načini da se smekšaju srca konzula.
 • Druga specifičnost je retka prilika da uživo razgovarate sa konzulom ( za razliku od kanadske, britanske i australijske). I ne samo da razgovarate već konzul ima veliku autonomiju da proceni da li je kandidat kvalifikovan za vizu. Dakle, jednako bitan element osim aplikacije i podnetih papira je sam razgovor sa konzulom.

Imajući gore navedeno na umu, hajde da vidimo šta je neophodno da se sam proces kompletira. Dve ključne stvari su odlučujuće prilikom apliciranja za vizu, a to su:
 • veze sa matičnom zemljom
 • razlog putovanja

Veze sa matičnom zemljom

Prva i osnovna veza, a najbolji argument je posao.
Ne nužno u smislu klasičnog posla, već prihod, posebno ako je dobro plaćen.
Finansijska stabilnost je jedna od glavnih pretpostavki i argumenata za odobravanje vize. Što se posla tiče, ne postoji standardizovana dokumentacija, ali je dovoljno dostaviti potvrdu od poslodavca sa osnovnim podacima o zaposlenju i prihodima ili ugovor o radu i izvode koji pokazuju da Vam primanja ležu redovno svakog meseca. Sve gore napisano se odnosi i na penziju ili bilo kakve druge prihode (samostalne delatnosti, rentiranja stanova...).

Porodica
Malo je verovatno da neko ko je oženjen i ima porodicu, ima ikakve namere da ilegalno ostane u SAD-u. To znaju u konzularnom odeljenju pa je takvim aplikantima malo olakšan put do vize.

Nekretnine i automobili
Nije nužno odlučujući faktor, ali svakako predstavlja plus ako imate nekretnine i auto na svoje ime, jer je to neka vrsta pokazatelja finansijskog statusa.

Česta putovanja
To je svakako plus, jer se putovanja vezuju za bolji ekonomski status, te su vam šanse za vizu uvećane.

Novac na računu
Na osnovu našeg iskustva nismo primetili da ovaj faktor drastično doprinosi šansama za dobijanje vize, jer je dosta podložan različitim manipulacijama. Verovatno ovo nema negativan efekat ali nismo sigurni koliko ima i pozitivnih strana.

Razlog Vašeg putovanja u Ameriku

Ovo je drugi važan stub odlučivanja o Vašoj vizi. U principu, razlozi za odlazak na ovaj tip vize se mogu svesti na sledeće:

 • idete kod nekoga koga poznajete,
 • turistički u obilazak,
 • pohađate neki poslovni događaj ili sastanak,
 • nekim drugim povodom

Poseta nekome u SAD
Česta je zabluda da osoba koja bi trebalo da Vam bude domaćin u SAD-u, mora da Vam pošalje garantno pismo. Bilo kakvo zvanično pismo te vrste niti koga bilo šta obavezuje u SAD-u, niti na bilo koji način poboljšava status za vizu. Dovoljno je da Vam ta osoba u mejlu pošalje svoje podatke i adresu stanovanja, da biste to mogli da navedete u formularu. Takođe, poželjno je da to bude neko sa legalnim statusom u Americi i neko koga zaista poznajete, jer na intervjuu bude dosta pitanja o Vašem odnosu i poznavanju te osobe.

Turistički obilazak
Određeni broj aplikanata u Ameriku putuje turistički, ne poznaju tamo nikoga niti će imati domaćina. To je sasvim regularan razlog, ali imajte na umu da i najskromnije takvo putovanje u Ameriku košta sigurno par hiljada dolara ( avio karta, hotel, hrana itd ) jer su cene višestruko veće čak i od većine evropskih gradova. Dakle, ako putujete u Ameriku isključivo turistički, nadamo se da imate veoma izdašne mesečne prihode koji bi to mogli da pokriju.

Poslovni događaj ili sastanak
Naravno, tu su i putovanja na razne seminare, usavršavanja i ostala poslovna putovanja, gde je potrebno da Vas neka firma ili barem organizacija šalje i poziva.

O Vašim razlozima putovanja i statusu u matičnoj zemlji imaćete priliku da više kažete konzularnim službenicima na samom intervjuu, a o važnosti samog utiska koji ostavite pri tom razgovoru pogledajte više u još jednom od naših blog tekstova.


Naknade

 • Za intervju u ambasadi 17.600 din
 • Kompletna agencijska usluga 3.000 din
 • Refundacija u celosti, za hitno i neodložno otkazivanje.